Το 82% του παραγόμενου πλούτου για το 2017, κατέληξε στο 1% των πλουσιότερων ανθρώπων

Αλλά σίγουρα, αν όλοι δουλέψουμε πιο σκληρά, μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό.