Επικοινωνία

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι επικοινωνίας μαζί μας

Μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο σε κάποιο από τα άρθρα

Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook

Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο twitter

Ή μπορείτε να καταφύγετε στην πιο παραδοσιακή και περισσότερο αποτελεσματική μέθοδο του email:

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

mQINBFnNSr0BEADd8zHVkJ/vwAVcut85Mqyup1flR1cMx8uaC8pR+A5xJ3i7tC5R
TKpK8A4MyNNn+iAhVGiQxpME1NFVFcu86rdQqS+uzyJ1aGTa3B6ja/42/W3vtlsv
9eaci7xBg8Y4k+kAKFWJ9ZtkTYslWxhfmRBpFZd+v5hlAkkbGAl4diuYeNPU2gGm
/1/0ZOUvMPk3TFyxjxSv6Odb2/txXr1/pUP8mag6IflnTQVwHtKHp/TBgB9kwnDk
RhQKsGrdtsO77OThsOuXzWqTxBdu/sgBe0d9rA9WBvPZ3m8j7oJu28ha9CuIKfsK
9AfkqUURKqW/2J27kLdCqQF5HEeXmwUhOeDO3qNdXVoZTWav1K+a197FW8X8EW/C
eYF5hy+iVWuttLh7ihDp1oeFHftKRZu+bEyBLosUPNhorCzOBq9g5cAwu+Q8KliU
QlU8RQJ08laVJqr60K3bJ9MdzwrP62IBGca7ll7XUciZvx0CLfdcJRYMSpxW/+Dv
UDP2VIAAlJ6fdzKab1q6XNfju+wpSoQsNj+gqu/b9DpJlgzie8tp7eQOW3paFRaM
mChKCaYuiKoGO3wey1/1yvEE73+puTTgqD5/zogl8HCjG4pMCtX6egVPUaARSLHb
SZxPi8c7//a+tX7xb/YL5yUKlTccF7xaf43JjTdgHzq4OC52KFKCJmo+twARAQAB
tDVTcGFzbWVubyBFcGlrb2lud25pYSA8c3Bhc21lbm8uZXBpa29pbnduaWFAZ21h
aWwuY29tPokCTgQTAQgAOBYhBKDDylgz+jjZ0zNRgQx7IOWzzAECBQJZzUq9Ahsj
BQsJCAcCBhUICQoLAgQWAgMBAh4BAheAAAoJEAx7IOWzzAECkmsP/1f1BzLkOOa4
Iu2xGfCck6kt2QpsU0W9hOmuMBg8oiM49jCBDKB7LfKZQoa13XFitxfEzdpSI34U
JpdIt/49D6CyGSfNJodOsbYPO14N9zlOPELORJR4axqgZDw7lRwfdcb6z6xDPt9i
EyGQTuJbtSGpRwLQrPP7Cr3Ow1r3fyw/0P65Qp2KUaWIBDiERDtuuCEhyY80TG/Y
ho/gFTOWINgISxSzm18cNjzu8ScWYmTXV1ebrgStsC9mOfXXok9A46dzL7kbUyAL
aT1xtgvjnZtCul+Ourv0WSHBM3IlH/ZrJx/9khhfgVrbLJDDU7q4hu432gY9/W+Y
8btEltW3RRiqw3LwM38KrEuK/Z1hnKiy7pfZhiZ24ENZpbnvVQ4SpHc8TmkHwZF/
ZUyGe4VTjKRQYcvChJYvxWKEd1F+mWDy+sZafMiCyPPBLMMpqt1TPBO4lS6B52nu
3iux1tcQCQUTSy7PID9cA1oHMwXAcwFW2/p7m7XH8qpiB6lA+P+KBZ54HI6qBZJR
6r1raSHRX093ahsYZEx0JT3kGj9iriv8wdZZY5YsCuZ0msdV7exp4dTAOcWonQ5W
mJz/yO3r9VAs/12xbxFkbI3rPu33RWObz6KGO8n2jucAURkY4Wv0ywvfKoNd7biT
wxhhCsKwMnDUBzkBeuJjYVQk9u3km6BpuQINBFnNSr0BEACvnxDKWsNr3JHfYhVN
vUWC84TKaPOTgBQha0Ja8YaXXqSedcaw1PBXi/o30+Ta2kBJaL1AcaU6eQKPkg6D
t/5Fxva/LN+2JyG2yv/7qb40wWtkP1UGgbeAqoTC0hEv1FFbz4efFiMqBIWQdsLG
4CnOEPFoXWrPIplrAAM/qEcw49QzeBDP+p1eYRmcSx6WI9Ht+zbfzY0RAsyM/YDP
Oi6sRGhIzD59ZjEyiKWyK98dFfVNZi7OGDw8XZh5bvF+becwSn/6Jk8vmbzAgR3g
4f8V8FeU7dH+hcMuLdy1ibdhkTu9AsOi61PNbZo+L1cBG27U8soOxf/e9+YB4kPr
RZ1jC8mvYfpqxoiB9u1HbEKWcvdQylfUAZlmHrFCMhSZICMo9piXrKqqUdtuXlAW
qWQuFy/OH5r97Kxz+efeOR5/YOROeKUVkAAhj2kg+zGFdi4HjufmveuMViCnq8+1
api7GprisFIR9Yc0CuPFYTURtdxJKEQlpA7cM9GXyMshnNQ9w66yok39lcj54pSP
l8D2hEtZZxeNYz7ouyAtVWnX0T731xJO2ArbF4YWcO92qCUxWnMeC47u789twGqy
sdvjlMJe7LY4QS8FskzUfv2W8KU2YG6HNPQbEwUJcUegNatUZoH3EwfoUwATUZ1q
2D4kqlRh7VXG8N8tPO8qQcINyQARAQABiQI2BBgBCAAgFiEEoMPKWDP6ONnTM1GB
DHsg5bPMAQIFAlnNSr0CGwwACgkQDHsg5bPMAQJc+hAA2q6LCuZ3KWe8gjba7m7J
YTiDdZ7wt6ZEV8AvGukKaR+mryVZSs1wzj9B/5V+6l0IBvhliU2aQNnfHiInX6v/
PchejFh5ZuoSKTyvrhSvIxLilvxVr7ToW8B+21ymATE5zPykenNuqAPP7ISMSAtX
3Ut8OLaVrJi+EvNACvah+yy1fXYAy3dM6QlqAbeJIlb4k1+8QTW+BgszLcQtcEi9
M3Bsk2LMDFgKFGxtMOAVExvWo8lGV9Q/7zC5urwnQLhpoPxaV43q8Kkc9Qg/VgLQ
+EqMEJOrs3jBOkKz5evxpECH41MtlcDFvplCfRTEq/en0WVsH4ON4zOU4SnzGwn1
I/Vc0NzmLzA7N6k9IkRSrDDm1AjewkmY3ZxNW7b5LUu77W4BQxWdBiuXrVvl2tsp
IXbYj+YA+O81Eirdq5DaJAMV1OfEM+V/7eUDoEPQU6cV0VdzticZF89HC4Opx9kc
RswWgcJ9EwG/Vy1aub2t3mpdld1cNq2BXOWlNsAJyLibwe7XW1VsqrF4pRWDsvPU
kLO9ulW+696PdA1WOnUNrWlYEmxvBooE5lFXrK7zKXq7021fbZydtPv+8aZ9y0oe
WmF4qqurNSMNVtTFQoaLZThm1+KakzSPj3o2gm2U2PA22utzVBhe4YtTCisR82J3
e6sd/WckaVcHopiA93fvgbM=
=SfmS
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

Και αν έχετε τις παραξενιές σας, δηλαδή γνωρίζετε τι κάνει το ακαταλαβίστικο κειμενάκι εδώ στα δεξιά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

*Αν δε γνωρίζετε τι είναι και θέλετε να μάθετε, μπορείτε να διαβάσετε αυτό

Κλείσιμο